Faktury i paragony

Faktury i paragony

Do każdego towaru zawsze wystawiamy dowód zakupu w postaci 
paragonu bądź  Faktury VAT, który dołączamy do przesyłki.

 


 

 

Do Faktury VAT są wymagane poniższe dane:

  • Nazwa firmy, na którą ma być wystawiona faktura VAT
  • Imię i Nazwisko
  • Adres siedziby firmy
  • Numer NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym

 


 

 

Uwaga!
Posiadanie dokumentu zakupu jest konieczne w przypadku zwrotu towaru bądź jego reklamacji.