Polityka prywatności

Firma Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik  szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez sklep internetowywww.wypalmnie.pl ?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez sklep internetowy www.wypalmnie.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Zapisanie się do usług oferowanych przez sklep internetowy www.wypalmnie.pl , takich jak poczta e-mail, czy VoD, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

 

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do sklepu internetowegowww.wypalmnie.pl , a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez sklep internetowy www.wypalmnie.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Firma Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik prowadząca sklep internetowy pod adresemwww.wypalmnie.pl  zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. czaty) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

 

 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Firma Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik prowadząca sklep internetowy pod adresemwww.wypalmnie.pl udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową , dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Firma Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik prowadząca sklep internetowy pod adresem www.wypalmnie.pldanych osobowych o użytkowniku.

 

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do:  Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik

ul. Mickiewicza 29, 17-100 Bielsk Podlaski

 

Prawo wyboru
Onet daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do Onet  jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.
 

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty www.wypalmnie.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

 

Firma Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik prowadząca sklep internetowy pod adresemwww.wypalmnie.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT

 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

 

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
  • strona profilowa - uruchomiona przez Firma Zakład Handlowo-Usługowy L.B.O. Elektronik prowadząca sklep internetowy pod adresem www.wypalmnie.pl, specjalna strona pod adresem : za pomocą której każdy zapisany użytkownik może modyfikować podane o sobie informacje oraz konfigurować usługi www.wypalmnie.pl